11-11-09

Veterans Day

Zelzate Monument 2de Gidsen Het is 11 november vandaag.
Elf november houdt verschillende zaken in.

Het is de dag van de 11-11-11 aktie. Een groot aantal ontwikkelingsorganisaties voert aktie rond de waardigheid van de mens, en zamelt geld in voor projecten in de arme landen. In landen waar soms nog gevochten wordt, en oorlog heerst.

11 november is de dag dat Vlaanderen wandelt. Het wandelen gebeurt nu individueel. Groepsmarsen waar colonnes op trekken om een vijand te verslaan, behoren bij ons tot het verleden.

11 november is de dag waarop de wapenstilstand van de 1ste wereldoorlog herdacht Een foto uit de reeks van Fabiennewordt.

Deze morgen herdachten we in Zelzate de slachtoffers van de oorlogen.  De kerk van Zelzate boodt onderdak voor een ceremonie met teksten en muziek. Alle mensen worden broeder, wat een mooie ode vertolkte de harmonie "Het Noorderlicht". Onze helden hebben zich niet voor niets opgeofferd. En bij de teksten, kregen we fragmenten uit de befaamde rede van Martin Luther King. De droom dat alle mensen als broers en zussen met elkander leven.
Na de plechtigheid werden aan de voet van het beeld van de oorlogsslachtoffers bloemen neer gelegd. We gingen stoetsgewijs naar het herdenkingsteken van de Tweede Gidsen, ook voor een bloemenhulde, en vandaar naar de begraafplaats om hulde te brengen bij de erezerken.
Daarna werden de oudstrijders en hun verbroederingen ontvangen in het gemeentehuis.
Ook de jeugd was erbij. Een aantal jongens en meisjes hadden deel genomen aan een opstelwedstrijd over de 2de wereldoorlog. De prijswinnaars ontvingen hun beker. Zo blijft de boodschap "Nooit meer oorlog" levendig.

17:00 Gepost door G.U.Y. | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wapenstilstand, zelzate

10-11-08

De vaak vergeten Zelzaatse helden en oorlogsslachtoffers

Pierets en De Colvenaer Op het gemeentehuis van Zelzate gaat momenteel een tentoonstelling door.

De samensteller heeft foto's, postkaarten en documenten ingescand. Daarvan heeft hij dan afdrukken gemaakt. Daarmee brengt hij dan een beeld van de twee wereldoorlogen.

Zeer aangrijpend vond ik dat hij naar aanleiding van de erezerken op ons kerkhof, het verhaal van de helden en de heldinnen in tekst en beeld opnieuw  naar voren brengt.  De tentoonstelling is morgen op 11 november nog toegankelijk.

Lees meer in het artikel in Het Nieuwsblad. Klik hier.

18:41 Gepost door G.U.Y. | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelzate, wapenstilstand, wereldoorlog, woii, woi

11-11-06

Altijd iemands vader, altijd iemands kind.

2de GidsenHet is 11 november vandaag. Vandaag herinneren we de wapenstilstand van 1918. Toen hoopte men op nooit meer oorlog. Nog geen 25 jaar echter was het weer oorlog in ons land. Weer vochten soldaten tegen elkaar.
Nu ieder jaar op 11 november komen de vaderlandslievende verenigingen  samen om de deze droevige jaren te herdenken.
Het is een roep om vrede. Het is een herdenking van onze helden.
Zelzate was getekend door de oorlogen. Het terugtrekkende leger in 1914 passeerde Zelzate. In mei 1940 werd hier verwoed slag geleverd. De Tweede Gidsen trachtten de Duitse invaller aan het kanaal tegen te houden. Tegen de overmacht waren zij echter niet bestand.
De herdenking gaat dan ook in verschillende episodes. Vanuit het gemeentehuis vertrekt de stoet naar de kerk op de markt voor een kerkdienst. Dan volgt een bloemenhulde aan het monument voor de gesneuvelden van beide wereldoorlogen. Van dit monument op de Grote Markt gaat dan de stoet naar het monument van de Tweede Gidsen. Ook hier de Last Post,  de nationale hymne en de kranslegging. Van hier uit stapt de stoet dan naar het kerkhof om ook aan de erevelden een groet te brengen.
Lees ook ...

15:54 Gepost door G.U.Y. | Permalink | Commentaren (1) | Tags: wapenstilstand, oudstrijders, zelzate