04-10-13

1.000.000 bezoekers voor het Lam Gods.

 

Een miljoen bezoekers voor het Lam Gods.

Dat zag ik via Twitter. 

Hoewel ... Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er in het filmpje iets niet klopt. 

05:05 Gepost door G.U.Y. | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sint baafs

05-09-13

Een uitstap naar Hulst

sint baafsNaar Hulst met de onthaalploeg

Guy Verhelst, 4 september 2013

Uitnodiging

Met zo een veertigtal mensen staan we in de Gentse Sint-Baafskathedraal in voor het onthaal van de bezoekers.  De meesten van ons helpen zo 1 of 2 dagdelen per week mee.  Omdat we op verschillende tijdstippen aanwezig zijn, kennen we elkaar niet altijd. Om elkaar beter te leren kennen organiseert onze stuurgroep dan ook geregeld activiteiten:  vormingsbijeenkomsten of uitstappen.

Voor de uitstap dit jaar was voor Hulst gekozen.  De eerste bisschop die zijn zetel in Gent had, was uit Hulst afkomstig, dat op zichzelf is een reden om dat vestingstadje te bezoeken. Praktisch is het ook gemakkelijk te bereiken met de train en de lijnbus.

29 augustus 2013

We waren met 18 deelnemers. Enkelen vertrokken vanuit het treinstation Gent-St.Pieters.  Aan de Dampoort stapten nog een paar collega’s op. De anderen, zij die met hun eigen auto kwamen, wachtten ons op aan de Grote Markt in Hulst.  Het was mooi zomers weer. We dronken op een terrasje een koffie, en dan ving onze tocht aan.

Hulst= vestingstad & Reynaertstad.

Het eerste deel bestond uit een wandeling over de vestingen van Hulst. Monette had heel wat opzoekingswerk gedaan en kon ons vertellen over  de vos Reynaerde, het 13de eeuwse dierenepos dat zich in het land van Hulst afspeelt. Ook vertelde ze over de vestingen en het waarom van de verdedigingswerken. De muren die de stad omringden waren niet bestand tegen het geweld van kanonkogels.

Op de vismarkt, vlakbij de voormalige haven, gebruikten we het middagmaal. Het was heerlijk weer. We konden buiten zitten.

sint baafsStadhuis en basiliek

In de namiddag kregen we een gegidste rondleiding. Onze gids vertelde hoe Hulst in lang vervlogen tijden aan een zee arm lag, de Honte. Zoutwinning droeg bij tot de uitbouw van de plaats. De Hulstenaars hadden zelfs zoveel expertise, dat nadat de zee zich terug getrokken had, handelaars nog ruw zout brachten om in Hulst te raffineren. Het vervaardigen van rode kleurstof uit meekrap droeg ook bij tot de ontwikkeling van Hulst. En op de schorre graasden de schapen.

Gent en Hulst waren geen vrienden. Geregeld kwamen de Gentenaars hun wil aan de Hulstenaars opdringen. Dit vertelde onze gids ook aan de hand van de geschiedenis van het stadhuis. We kwamen ook te weten dat Zeeland geen deel uitmaakte van de VII provinciën, maar tot de Generaliteit behoorde.

Het voordeel van zo een rondleiding met gids, is dat zij lokalen kon openen en laten zien die normaliter niet voor het publiek toegankelijk zijn.

Na het stadhuis kwam de Willibrorduskerk aan de beurt. Deze basiliek werd in 2009 bekroond als mooiste kerk van Nederland. Het prachtige lijnenspel van de gotiek wist ook ons te bekoren. 
De kerk is nu een katholieke kerk. Tot in de 1ste helft van de XXste eeuw deelden protestanten en katholieke de kerk.  Het was - wat men noemt - een simultaankerk.  In 1929 kochten de katholieken het kerkschip.

Opvallend is de toren. Die is in 1957 gebouwd, en verwijst als prediker naar God. Absoluut niet traditioneel  roept die in haar constructie het mysterie op.

Naar huis

Met  het bezoek aan deze kerk van de vreedzame coëxistentie,  beëindigden we ons bezoek aan Hulst, en namen we de autobus terug naar Gent.

Klik hier voor wat foto's.

 

06:56 Gepost door G.U.Y. | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sint baafs

14-05-13

Langs graven in de Sint-Baafskathedraal

De 1ste bisschop van GentIn de Gentse Sint-Baafskathedraal hangt het wereldberoemde schilderij van de broers Van Eyck. Mensen van over gans de wereld komen het Lam Gods bekijken.

Andere facetten vanuit deze kathedraal blijven voor velen onomgemerkt.
In maandelijkse rondleidingen op een zaterdag, worden minder bekende zaken getoond en belicht. Op zaterdag 25 mei zullen de verschillende grafmonumenten belicht worden.

Wil je erbij zijn, kom dan die zaterdagmiddag naar de St.Baafskathedraal. Om 14u30 begint de rondleiding, die zo een anderhalf uur zal duren.

Klik hier voor de info bij 'Uit'

11:53 Gepost door G.U.Y. | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sint baafs

19-04-13

Napoleon en Sint-Baafs

sint baafsIn een zijkapel van de Gentse Sint-Baafskathedraal hangen stenen platen met allemaal namen op. De mensen komen uit dorpen, gemeenten en steden van Oost- en West-Vlaanderen. 
Waarom wordt hun naam hier vermeld?

Heeft de tijd hier stil gestaan?
De geschiedenis gaat hier 200 jaar terug, naar het jaar 1813.  
Napoleon was toen de heerser.
Hij had de Gentse bisschop de Broglie gevangen genomen, en in zijn plaats iemand anders benoemd.
Geestelijken, studenten en humanisten accepteerden dat niet, waarop Napoleon de seminarie-studenten allemaal verbandde.

Daarover is er nu zondagmiddag, in de Gentse Sint-Baafskathedraal een tentoonstelling in het kader van Erfgoeddag. 

09:37 Gepost door G.U.Y. | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sint baafs

16-04-13

Gulden vlies

IMG1393.jpgDe Orde van het Gulden Vlies is heel lang geleden gesticht door de Bourgondische hertog Philips de Goede.
Het was een orde van zeer voorname adelijke figuren. Ridders, graven, baronnen, prinsen, vorsten en zelfs de keizer maakten er deel vanuit.

In de XVI-de eeuw zijn ze in Gent te samen gekomen. In het dwarsschip hangen hun blazoenen. Edelen uit de Europese landen hadden zich verenigd in de stadskerk die toen net af was.

Wie waren die ridders? Waarom kwamen ze naar Gent? Wat maakte hun bijeenkomst bijzonder?

Zaterdag 20 april is er een wandelvoordracht in de Sint-Baafskathedraal die de Orde van het Gulden Vlies zal belichten. Wil je erbij zijn? Zorg dan dat je om 14 u 30 aan het onthaal in de Gentse Sint-Baafskathedraal zijt.

17:05 Gepost door G.U.Y. | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sint baafs

11-03-13

St.Baafs: 5 maal anders

scannen0002.jpgDe onthaalploeg van de Sint-Baafskathedraal in Gent start weer. Op 25 maart beginnen we.

Net zoals vorig jaar zullen we ook dit jaar wandelvoordrachten inrichten.
Daarin worden aspecten van de kathedraal belicht, die je niet zomaar in de boekjes of op internet vindt.

  • zaterdag 20 april: De Orde van het Gulden Vlies
  • zaterdag 25 mei: Grafmonumenten
  • zaterdag 22 juni: Relieken en reliekschrijnen
  • zaterdag 7 september: De orgels
  • zaterdag 19 oktober: De koorkap van Viglius en andere gewaden.

Als u wil deelnemen aan de rondleiding, wordt u verwacht om 14u30 aan het onthaalpunt bij de ingang van de kathedraal.

Noteer de datums alvast in uw agenda. Wenst u meer informatie, zend dan een email naar onze voorzitter.

17:40 Gepost door G.U.Y. | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sint baafs

20-09-12

Druk in Sint-Baafs

IMG1083.jpgHet lange onheilspellende zwaard dat boven onze hoofden hing in de toren van de Sint-Baafskathedraal hangt er niet meer. Het kunstwerk van Kris Martin zou nu verhuisd zijn naar Berlijn. Alle kunstwerken die in de kerk waren naar aanleiding van de tentoonstelling Sint-Jan hebben nu de kathedraal verlaten.

Maar dat betekent niet dat het nu rustig is in de Sint-Baafs. Er zijn concerten in het kader van Het Festival van Vlaanderen. Dat was zo in het voorbije weekend. Dat zal weer zo zijn in het volgend weekend.
De toeristen vragen zich af wat er aan de hand is. Dat ze een kerk binnen gaan waar men verlichting en geluid afbreekt, verplaatst en monteert, dat zijn ze niet gewoon.

De Sint-Baafs is niet alleen een plaats van de katholieke eredienst maar is ook een tempel van kunst.

Het kunstwerk bij uitstek in de kerk is het Lam Gods.
Het is raar om zien, maar nu is het gedeeltelijk in zwart-wit. Er zijn panelen verhuisd naar het MSK om gerestaureerd te worden. Om geen lege plek achter te laten, hangen bij het veelluik nu zwart-wit afbeeldingen, op de zelfde grootte als de originele panelen.

19:34 Gepost door G.U.Y. | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sint baafs