18-08-08

Ahasverus, wandelaar tot het eind der tijden

Juif ErrantAhasverus was een supporter bij de dodentocht van een jonge man van 33 jaar. Blijkbaar kreeg die schoenmaker ook de smaak van het wandelen te pakken, want hij besloot om voortaan te gaan wandelen. Hij kon er niet meer mee ophouden, en kreeg de bijnaam van de wandelende Jood. Er zijn veel legenden hierover. En er zijn heel wat boeken over geschreven.

Zo ben ik er nu een aan het lezen. Het is Le Juif Errant van Eugene Sue. Een flinke pil van 1126 blz. Ik heb al in de straat van Bering gezeten. Nu ben ik met een dierentemmer en een grenadier in Leipzig. En ik ben nog maar 110 bladzijden ver. Het lijkt wel of ik met een boek van Dan Brown bezig ben. Zo snel lees ik en sla de pagina's om.

Ik heb het boek gedownload uit: http://www.ebooksgratuits.com/

02:45 Gepost door G.U.Y. | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, web, wandelen

16-08-08

Wandelen en een broodje eten in de natuur.

Een dappere kikvorsch sprong op den schoot van een oude juffrouw, vlak naast het broodje dat zij juist wilde gaan opeten en bleef daar zitten, als verbaasd over zijn eigen stoutmoedigheid. De juffrouw gaf een ijselijken gil en staarde ontzet den aanvaller aan, zonder zich te durven verroeren. Het moedige voorbeeld vond navolging. Groene rupsen kropen onverschrokken over hoeden, zakdoeken en broodjes, overal angst en schrik teweegbrengend; groote dikke kruisspinnen lieten zich aan glinsterende draden neer in bierglazen, op hoofden of halzen en een luid gegil volgde steeds hunnen aanval; tallooze vliegjes bestormden de menschen regelrecht in 't gezicht en offerden hun leven voor de goede zaak, door zich op spijzen en dranken te storten en ze met hun lichaam onbruikbaar te maken. Eindelijk kwamen de mieren in onafzienbare scharen en tastten den vijand op de
meest onverwachte plaatsen bij honderden tegelijk aan. Dat bracht een verwarring en ontsteltenis teweeg! Haastig vlogen mannen en vrouwen van de zoo lang verdrukte mos- en grasplantjes op; ook het arme, blauwe klokje werd bevrijd, doorden welgeslaagden aanval van twee oorwurmen op de beenen van de dikke juffrouw.


In 1885 schreef Frederik Van Eeden over de kleine Johannes. Daaruit komt bovenstaand fragment.
Dit boek en vele anderen zijn op het internet vrij te bereiken via het project Gutenberg, en andere sites met e-books.

05:45 Gepost door G.U.Y. | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken