23-03-13

Hij trok het schuifken open

HET GESCHENK

I

Hij trok het schuifken open,
Het knaapje stond aan zijn zij,
En zag het uurwerk liggen:
"Och, Grootvader, geef het mij?"

"Ik zal 't u wel eens geven,
Toekomende jaar misschien,
Als gij wel leert en braaf zijt,"
Zei de oude, "wij zullen zien."

"Toekomend jaar!" sprak het knaapje,
"O Grootvader, maar dan zoudt
Ge lang reeds kunnen dood zijn;
Ge zijt zo ziek en zo oud!"

En de oude man stond te peinzen,
En hij dacht: "Het is wel waar,"
En zijn lange vingren streelden
Des knaapjes krullend haar.

Hij nam het zilvren uurwerk,
En de zware keten er bij,
En lei ze in de gretige handjes,
"'t Komt nog van uw vader," sprak hij.

II

Daar was een grafje gedolven;
De scholieren stonden er rond,
En een oude man boog met moeite
Nog ene knie naar de grond.

Het koele morgenwindje
Speelde om zijn haren zacht;
Het gele kistje zonk neder:
Arm knaapje, wie had dat gedacht!

Hij keerde terug naar zijn woning,
De oude vader, en weende zo zeer,
En lei het zilvren uurwerk
In 't oude schuifken weer.

In Sint-Amandsberg ligt een berg van 20 meter hoog. Op die berg ligt een kerkhof. Campo Santo is de naam.
Vlaamse helden rusten hier. Veel franstalige families hebben hier hun laatste rustplaats. Veel professoren en kunstenaars liggen hier begraven.

 

Hieronder een foto van het graf van Rosalie Loveling, overleden in 1875.

 De gezusters Loveling schreven gedichten en novellen.

We passeerden het graf. Het is geen groots graf. Het heeft al geleden onder de tijd.

De naam van die zusters kennen we nog.
Iemand uit onze groep vertelde over die schrijvende zusters. En ook droeg hij het gedicht van het geschenk voor. Het geschenk in het schuifje klinkt zo weer op de begraafplaats.

 

IMG1294.jpg

08:30 Gepost door G.U.Y. | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.