Walking Gwy

Het is warm aan de Groene Briel

Het is warm aan de Groene Briel


36°C was het op vrijdag 2 augustus 2013. Warm!
Ook in de voortuintjes.
Dus maar een zonnehoed op en een zonnebril aan.